แนะนำของน่ากิน

ประเทศไทยเรานั้นจัดเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เพราะผืนแผ่นดินของไทยเรามีแร่ธาตุและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณต่างๆ  เราจึงข้าว เป็นอาหารหลักของคนไทย ที่สามารถเพาะปลูกได้ทั่วทุกภาค เรามีทรัพย์ในดินสินในน้ำ เป็นคำกล่าวที่ติดหู ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้วนเป็นวลีที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งนั้น

content

ในบทนี้จะขอแนะนำของน่ากิน ที่เป็นแหล่งรวมอาหารต่างๆของคนไทย ในหลากหลายสถานที่ย่านต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละย่าน รวบรวมอาหารที่น่ากินของประเทศไทย เพื่อนำเสนอวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งในเรื่องความปราณีต ความวิจิตรงดงาม ความอ่อนช้อนสวยงาม และที่สำคัญ รสชาติ ของอาหารที่อร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลก

แนะนำของน่ากิน อาหารไทย 4 ภาค

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมและผู้คน รวมถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาคหลักๆ คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)